SKR Logo tel. (095) 763 29 43
fax. (095) 763 13 58
Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlowe „SKR” Strzelce Krajeńskie

ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
66-500 Strzelce Krajeńskie
Prezes Zarządu - Włodzimierz Skwarek


Spółdzielnia Kółek Rolniczych

od dnia 13 września 2013r. prawnie nie obowiązuje tj. od daty dokonania wpisu wskazanej zmiany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. Spółdzielnia obecnie działa pod nazwą:

Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlowe „SKR” Strzelce Krajeńskie

Ponieważ zmianie uległa tylko nazwa naszej firmy, wszystkie pozostałe dane, w tym siedziba, numer NIP, REGON, numery kont bankowych, numery telefonów, logo a także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostają bez zmian.

Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlowe "SKR" Strzelce Krajeńskie powstała w 1975r.
W początkowych latach działalności Spółdzielnia zajmowała się głównie usługami mechanizacyjnymi i transportowymi w rolnictwie.
 
Obecnie podstawową działalnością jest działalność handlowa a w jej ramach sprzedaż nawozów  i innych środków do produkcji rolnej (środki ochrony roślin, węgiel, pasze, materiał siewny). Spółdzielnia współpracuje prawie z wszystkimi największymi w kraju producentami nawozów, m.in. ZA PUŁAWY, ZA w TARNOWIE-MOŚCICACH, ZCH POLICE, ANWIL Włocławek, LUVENA Luboń i ZCH SIARKOPOL Tarnobrzeg.
 
Rocznie SKR Strzelce Kraj. sprzedaje ponad 100 tys. ton nawozów w kraju, głównie w woj. lubuskim i zachodniopomorskim. Sprzedaż detaliczną prowadzimy z magazynów własnych zlokalizowanych w trzech Zakładach Usługowo-Handlowych - Lipie Góry, Zwierzyn, Buszów, natomiast sprzedaż hurtowa prowadzona jest przez nasz profesjonalny Dział Sprzedaży. Spółdzielnia jest koncesjonowanym sprzedawcą środków ochrony roślin wielu producentów. Tradycyjnie świadczymy usługi mechanizacyjne w szczególności specjalistyczne, m.in. zbiór zbóż i rzepaku kombajnami, prasowanie słomy, zakiszanie traw podsuszanych. Spółdzielnia posiada 10 kombajnów zbożowych, w większości
nowej generacji, które spełniają wymogi wyższej jakości usług. SKR corocznie uczestniczy w regionalnych targach rolniczych w Barzkowicach i w Kalsku.
 
W kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy znaczącą rolę odgrywa coroczny audyt i publikacje sprawozdań finansowych.
 
W r. 2007 SKR Strzelce Krajeńskie znalazła się w prestiżowym gronie Gazel Biznesu, czyli przedsiębiorstw, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie się rozwijają oraz są rzetelnymi partnerami w biznesie.


Puławy
Materiały do pobrania


This text is replaced by the Flash movie.